Jugo bajoneta M-48, Preduzeće 44

 
 
 
CIJENA: 190,00 kn