20 kuna , Hrvatska Državna Banka 15.siječnja 1944.

Ovaj predmet se ne prodaje u svrhu promoviranja bilokoje političke ideologije ,već predstavlja dio povijesti i služi u kolekcionarske svrhe. 

 
 
 
CIJENA: 54,00 €