Austrija-mobilizacijski križ/1912.-1913.

 
 
 
CIJENA: 100,00 kn