Austrougarska ‘‘Mobilizacijski križ 1912.-1913.’’

 
Širina: 35 mm
Visina: 35 mm
Težina: 13.5 g
 
 
CIJENA: 120,00 kn