bajoneta M-48, Preduzeće 44 sa hrvatskim grbom

 
 
 
CIJENA: 290,00 kn