Boca u koži-Zrinski-Šahovnica

 
Širina: 65 mm
Visina: 300 mm
Dužina: 110 mm
 
 
CIJENA: 67,00 €