Brončani kip/bista , Franjo Josip

Brončani kip 

 
Širina: 42 mm
Visina: 115 mm
Dužina: 70 mm
Težina: 840 g
 
 
CIJENA: 133,00 €