Oznaka - značka NDH, 10.travnja 1941.

 
Širina: 21.4 mm
Visina: 1.1 mm
Dužina: 31.2 mm
Težina: 1.74 g
 
 
CIJENA: 34,00 €