Dubrovački Talire-Bradan, Službena kopija-Srebro

 
Širina: 43 mm
Težina: 28 g
 
 
CIJENA: 50,00 €