Epolete -Njemačka 2. svj.rat

 
Širina: 33 mm
Dužina: 110 mm
 
 
CIJENA: 39,00 €