Azra “FILIGRANSKI PLOČNICI”-ORIGINAL FOTOGRAFIJA

  • Orginal fotografija "Filigranski pločnici"
  • Dimenzije:30x40cm
  • Limitirana serija -20 komada, vrlo rijetko
  • Orginal potpis; Mijo Vesović
  • Uokvireno
 
Širina: 300 mm
Dužina: 400 mm
 
 
CIJENA: 465,00 €