JNA-Oznaka,Vojna policija

 
Širina: 37 mm
Visina: 52 mm
 
 
CIJENA: 440,00 kn