Križ-Pozlaćeno srebro

 
Širina: 42 mm
Visina: 70 mm
Težina: 13.78 g
 
 
CIJENA: 490,00 kn