Njemačka oznaka - Mornarica

Proizvođač : Schwerin Berlin

Model : Bez žiga ; Sa reversa -udubljeni dio

Ovaj predmet se ne prodaje u svrhu promoviranja bilokoje političke ideologije ,već predstavlja dio povijesti i služi u kolekcionarske svrhe. 

 
Širina: 42 mm
Visina: 567 mm
Težina: 25.14 g
 
 
CIJENA: 253,00 €