Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom

 
Širina: 68.7 mm
Visina: 6.5 mm
Dužina: 68.7 mm
Težina: 81.8 g
 
 
CIJENA: 500,00 €