Orden Narodne Armije sa srebrnom zvijezdom - SFRJ

 
Širina: 70 mm
Visina: 7 mm
Dužina: 70 mm
Težina: 68 g
 
 
CIJENA: 47,00 €