Orden Narodne Armije sa zlatnom zvijezdom - SFRJ

 
Širina: 70 mm
Visina: 7 mm
Dužina: 70 mm
Težina: 62 g
 
 
CIJENA: 93,00 €