Orden Narodne Armije sa zlatnom zvijezdom

 
Širina: 53.8 mm
Visina: 6 mm
Dužina: 64.5 mm
Težina: 60.9 g
 
 
CIJENA: 100,00 €