Poljska/Partizanski križ/1939.-1945.

 
Širina: 38.8 mm
Visina: 38.8 mm
 
 
CIJENA: 14,00 €