Franc Joseph-komemorativna medalja 1908. godina -Bosna i Hercegovina

 
Širina: 36 mm
Visina: 3.2 mm
Dužina: 36 mm
Težina: 23.47 g
 
 
CIJENA: 80,00 €