SREBRENI KRIŽ SA CIRKONIMA

 
Širina: 22 mm
Dužina: 40 mm
Težina: 7.33 g
 
 
CIJENA: 12,00 €