Srebro- srna (koja sjedi)

 
Širina: 34.8 mm
Visina: 51.3 mm
Dužina: 96 mm
Težina: 97.37 g
 
 
CIJENA: 370,00 €