Srebrnjak, 5 Perpera, Crna gora, 1914.

 
 
 
CIJENA: 300,00 €