Vatrogasna medalja-Semeljci-30 god.

  • Medalja-Dobrotvorno vatrogasno društvo Semeljci-30 god. , 1892-1992.
 
Širina: 35 mm
Težina: 21.2 g
 
 
CIJENA: 253,00 €