Vojnički red željeznog trolista IV. stupnja s hrastovim grančicama

 
Širina: 42.2 mm
Visina: 6.8 mm
Dužina: 94.4 mm
Težina: 18.7 g
 
 
CIJENA: 1.300,00 €