Tabakera 1. svjetski rat

 
Širina: 746 mm
Visina: 144 mm
Dužina: 870 mm
 
 
CIJENA: 67,00 €