Zlatnik-20 franaka -Pijetao-Marianne

 
Širina: 21 mm
Težina: 6.45 g
 
 
CIJENA: 2.565,18 kn