Zlatnik/Sovereign/Victoria - Velika Britanija

 
Širina: 22 mm
Težina: 7.98 g
 
 
CIJENA: 2.836,87 kn