Zlatnik,Sovereign -George V - Velika Britanija

 
Širina: 22 mm
Težina: 7.98 g
 
 
CIJENA: 3.148,27 kn